16.9.08

Drummond em miguxêsnU 1/2 Du kaMinhU tinHah 1 pedRaH
tiNhah 1 PEDrah nU 1/2 dU KaMinhU
tinHah 1 PedrAH
Nu 1/2 du KaminhU tINhah 1 PeDrAH


NuncaH mE eSKecEREi dEXXi ACoNTeciMenTu
nAH VIDAh DI minHaxXx retinAxXx taUm FAtigadaxXx
NUNcAH Me esKECereI ki nU 1/2 dU KAmiNhU
TInHah 1 peDrAh
TInHaH 1 PEDraH nu 1/2 du kaMiNHU
NU 1/2 du kaMInhU TINHaH 1 PEdrah


--